Điểm thưởng dành cho longcheng

 1. 10
  Thưởng vào: 13/5/17

  Vàng

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 20/8/16

  Bạc

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Thưởng vào: 14/6/15

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.